Smart Contracts

Smart Contracts

Protocolos computacionais no blockchain que atendem aos mesmos propósitos dos instrumentos contratuais tradicionais.